ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
  I РАЗРЕДИ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР-ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР ПОСЛОВНО ПРАВНИ ТЕХНИЧАР ТРГОВАЦ УГОСТИТЕЉСКО-КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР КУХАР/КУВАР
II РАЗРЕДИ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР-ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР ПОСЛОВНО ПРАВНИ ТЕХНИЧАР КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР УГОСТИТЕЉСКО-КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР КУХАР/КУВАР
III РАЗРЕДИ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР-ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР ПОСЛОВНО ПРАВНИ ТЕХНИЧАР КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР УГОСТИТЕЉСКО-КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР КУХАР/КУВАР КОНОБАР-КУХАР/КУВАР
  IV РАЗРЕДИ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР-ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР ПОСЛОВНО ПРАВНИ ТЕХНИЧАР КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР УГОСТИТЕЉСКО-КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР