MONOGRAFIJA EKONOMSKE ŠKOLE BRČKO

Istorija škole

         U dalekoj školskoj 1883./84. godini, tačnije u jesen 1883. godine osnovana je prva Trgovačka škola u Brčkom, a istovremeno i prva srednja škola te vrste u Bosni i Hercegovini. Ova škola je otvorena radi osposobljavanja kadrova za vođenje trgovinskih poslova, koji su u to vrijeme razvijali Brčko brzim tempom. Kadrovi koji su kroz školu prolazili veoma su zaslužni što se Brčko brzo razvilo u privrednom pogledu i postalo jedno od veoma važnih trgovinsko-privrednih centara Bosne i Hercegovine. Poslije završetka Prvog svjetskog rata u Brčkom nastaje školska reforma, što je školske 1919./20. godine imalo za rezultat zatvaranje Trgovačke škole, a umjesto nje osnovana je Niža gimnazija. Školske 1923./24. u Brčkom se ponovo otvara prvi razred Trgovačke akademije. Nema podataka koliko je učenika bilo upisano tada, ali imaju podaci da se u školsku 1924./25. godini u I. i II. razred upisalo ukupno 68 đaka (40 muških i 28 ženskih). Početkom školske 1930/31. godine Državna trgovačka akademija u Brčkom premješta se u Banjaluku, da bi od školske 1939./40. godine došlo do njenog ponovnog otvaranja u Brčkom. Akademija je radila i za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao i poslije njegovog završetka.

         Školske 1950./51. godine Trgovačka akademija mijenja svoj naziv u Srednju ekonomsku školu da bi od školske 1958./59. dobila novi naziv Ekonomska škola u Brčkom. Međutim, školske 1968./69. godine pri ovoj školi otvorena su nova odjeljenja trgovinske i ugostiteljske struke i škola dobija konačno ime Ekonomsko-trgovinsko-ugostiteljski školski centar u Brčkom. Od tada se u školi obrazuju ekonomisti , trgovci i ugostitielji. Ova škola imala je veoma veliki značaj za privredu, trgovinu i ugostiteljstvo jer je osposobljavala veoma kvalitetne kadrove. Školske 1982./83. godine škola ponovo mijenja svoj naziv u Centar za usmjereno obrazovanje «Boriša Kovačević» u Brčkom i pod tim nazivom radi sve do školske 1991./92. godine. Od školske 2001./2002. godine, primjenom novog Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, dolazi do integracije škola i stvaranjem novih nastavnih planova i programa od ove tri srednje škole nastaje jedna srednja škola koja radi pod nazivom JU Ekonomska škola Brčko. Te školske godine škola je imala 1.758 učenika raspoređenih u 62 odjeljenja.

         U školskoj 2016./2017. godini ovu školu pohađa 727 učenika raspoređenih u 36 odjeljenja. Škola ima biblioteku kabinete za informatiku, kabinet za daktilografiju, kabinete za praktičnu nastavu i sprotsku dvoranu.

         Možemo reći da imamo lijepu, veliku i modernu školu sa stručnim i kvalitetnim nastavnim i drugim kadrovima koji omogućavaju učenicima kvalitetno i stručno obrazovanje u navedenim zanimanjima- stručnim zvanjima za kojima teži razvojni put Brčko distrikta B i H, a time osigurava bolju i sigurniju budućnost.