TRADICIONALNO DARIVANJE KRVI U NAŠOJ ŠKOLI (16.4.2024.)

 

AKTIVNOSTI VIJEĆA UČENIKA NA KRAJU I POLUGODIŠTA

KONKURS ZA NAJ FOTOGRAFIJU

FOTOGRAFIJE NAŠE FOTOGRAFSKE SEKCIJE (ZIMA)

UČENICI U GOSTIMA KOD RAZNIH PREDSTAVNIKA VLASTI POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA (25. NOVEMBAR)

MEĐUNARODNI DAN DJECE (20. NOVEMBAR)

MJESEC KNJIGE (OKTOBAR)

Leave a Comment